puhelin 010 504 7611
email risto.valli@fuelk.com

Lataa uusin esitteemme!

Lataa uusin esitteemme!

Esitteestä voit lukea Säästötankkaus-palvelustamme ja tutustua tuotteisiimme. Säästöopas

Saat esitteen välittömästi luettavaksesi. Esitteen lataaminen ei sido sinua mihinkään.

Turvalliset työmaatoimitukset ovat kaikkien etu

Fuelkissa liputamme koneurakoinnin työn tuottavuuden ja tehostamisen puolesta. Moni voi ajatella, että itse hoidettuna, moni toimenpide tulee olemaan edullisempi, koska itse tehdystä työstä lasku ei ilmesty työpöydälle. Ajankäytön piilokulut eivät pyöri konkreettisesti näkyvillä päivittäin, jolloin tuottamattomiin toimintatapoihin jäädään helposti kiinni. Ulkoistamalla polttoainehuollon ja käyttämällä turvallisia ja laillisia IBC-pakkauksia, urakoitsijan ei tarvitse käyttää aikaa polttoainehuoltoon viikoittain.

Työmaatoimitukset ovat helpottaneet monen urakoitsijan arkea ja pääasiallisesti kuljetukset toimivat erittäin hyvin. Jotta asioita voidaan kehittää, on kuitenkin hyvä käydä läpi ne realiteetit, joilla toimitukset sujuvat.

Tähän vaikuttaa yhtenä tekijänä teiden ja työmaiden kunto, joihin polttoainetta toimitetaan. Jotkut työmaat ovat erinomaisten kulkuyhteyksien varrella, toisille työmaille on hankala päästä edes henkilöautolla. Lumi, jää ja pehmeät tiet lisäävät näiden osalta haasteita.

Jotta pystymme havainnoimaan asiaa paremmin, pääsimme kuljetusliike Teuvo Saarisen kyytiin jakamaan Nesteen polttoainetta. Jokaisella polttoaineyhtiöllä on samat lainalaisuudet turvalliselle toimittamiselle. Esimerkiksi kääntöpaikan tulee löytyä täyttöpaikalta, autolla tulee olla esteetön ja turvallinen pääsy säiliölle. Mikäli olosuhteet ovat haastavat, polttoaineen kuljettaja voi joutua tilanteeseen, jossa punnitaan voiko polttoaine viedä kohteeseen turvallisesti. Konkreettisena esimerkkinä alla olevat tiet.

Ylläoleva tie on hyvin kapea, eikä kuljettajalla ole tietoa, millainen tien kunto on edessäpäin ja onko tie kenties lumisempi. Vaikka kääntöpaikka löytyi, se oli luminen ja auto oli lähellä jäädä jumiin. Talvisaikaan teiden tulee olla aurattuja ja hiekoitettuja koko matkalta, joissa auto liikkuu.

Tässä esimerkissä tiellä ei riitä kantavuus, tie on ollut edellisenä päivänä kunnossa, mutta seuraavana päivänä sateet aiheuttivat kuvan tilanteen, johon jakelu jouduttiin keskeyttämään. Nyrkkisääntönä voidaan ajatella, jos tyhjällä lavetilla pääsee kulkemaan tiellä hyvin, niin voidaan arvioida, että säiliöautollakin pääsee. Säiliöauton kuorma on palavaa nestettä ja maaraja matalampi, joiden vuoksi teiden kunto korostuu enemmän.

Ylläolevassa täyttöpaikassa olosuhteet ovat erittäin hyvät. Säiliöt ovat tukevasti, täyttöaukot ovat tielle päin ja tie on leveämpi ja aurattu. Jos säiliöt sijoitetaan lumen päälle, on oltava ehdottoman varman, että lumen alla ei ole kiviä tai kantoja, joiden takia säiliö voisi kaatua, kun täyttäessä säiliö painuu lumeen.

On hyvä tietää, että jokainen läheltä piti -tilanne tai mahdollinen onnettomuus voi aiheuttaa polttoainejakeluehtojen kiristymistä, sillä vaarallisten aineiden kanssa toimiessa kaikki riskit pyritään minimoimaan. Tästä syystä yksikin tapaus, jossa asioita ei huomioida tarpeeksi, voi vaikuttaa kaikkien niiden urakoitsijoiden toimintaan, joilla täyttöpaikat olisivat moitteettomat.

Fuelkin tilauspalvelun kautta tapahtuvat työmaatoimitukset parantavat työn laatua ja lisäävät kokonaisturvallisuutta verrattuna toimintamalliin, jossa urakoitsijat kuljettaisivat itse polttoainetta työmailleen. Jos työmaa sattuu olemaan haastavien teiden päässä, säiliöiden vieminen tarvittaessa hieman polttoainekuljettajaa vastaan, vaikka tien risteykseen, joustetaan puolin ja toisin, jolloin kaikilla on turvallista työskennellä.