puhelin 010 504 7611
email info@fuelk.com

Kuinka voit säästää vähintään 4000€ vuodessa?

Kuinka voit säästää vähintään 4000€ vuodessa?

Säästöopas sisältää vastauksen tähän ja moneen muuhun yritystäsi koskevaan kysymykseen. Säästöopas

Saat oppaan välittömästi luettavaksesi. Oppaan lataaminen ei sido sinua mihinkään.

Asiaa IBC-pakkauksista ja säiliöistä

Monilla voi mennä sormi suuhun, mitä tulee IBC-pakkauksen ja tavallisen säiliön eroavaisuuksiin. Termistökin menee usein sekaisin, (mekin syyllistyneet tähän) mutta uusiksi menee termistökin uusien nettisivujen myötä! Mitä tulee polttonesteiden kuljettamiseen, on hyvä tietää muutamia asioita.

IBC-pakkaus tarkoittaa kuljetettavaa pakkausta, joka ulkomuodollisesti saattaa näyttää säiliöltä, mutta luokitellaan kuitenkin kuljetuksissa kappaletavaraksi. IBC:lle asetetut vaatimukset poikkeavat säiliöiden vaatimuksista niin rakenteen, hyväksynnän kuin käytönkin suhteen. IBC:n maksimitilavuus on 3000 litraa polttoaineelle. IBC:n on kestettävä mm. siirtämistä, nostamista ja kuljettamista. IBC-pakkausten rakenteen, laitteiden, testauksen, merkintöjen ja käytön on oltava VAK-tarkastuslaitoksen hyväksymiä. Vaatimukset täyttävä IBC-pakkaus merkitään YK-tyyppihyväksyntämerkinnällä, joka Fuelkin IBC-pakkauksen kohdalla on seuraavanlainen

Suomen VAK-lainsäädännön mukaan IBC-pakkauksissa saa kuljettaa LK:n 3 pakkausryhmään III kuuluvia palavia nesteitä 1000 litraan saakka ilman ADR-perusajolupaa. Mikäli tämä 1000 l kuormassa ylittyy, tarvitsee kuljettaja ADR-perusajoluvan. Mitä tulee taas tavalliseen säiliöön, säiliön kohdalla ei ole vapaarajaa. Säiliö voi siis olla kiinteä, irroitettava, säiliökontti tms. Jos esimerkiksi kuljetetaan tyhjää, mutta puhdistamatonta säiliötä, kuljetus katsotaan vaarallisten aineiden kuljetukseksi, jolloin kuljettajalla tulisi olla yhdistetty ADR-perusajolupa.

Kuljetuksissa on siis tärkeää ymmärtää, onko mukana IBC-pakkaus vai säiliö. ADR-perusajoluvan omaava kuljettaja saa kuljettaa rajattoman määrän polttonesteitä IBC-pakkauksissa ja näin vältytään myös liikenteessä turhilta sanktioilta, kun kuljettaja on tietoinen vastuistaan ja velvollisuuksistaan.

Järjestämme yhteistyössä Logisteam Oy:n kanssa asiakkaillemme ADR-koulutuksia ympäri Suomen. Koulutus kestää 2,5 päivää + tentti lähimmällä ajolupakokeita järjestävällä Ajovarman paikkakunnalla. (Ajolupakoe on mahdollista järjestää myös viimeisenä koulutuspäivänä koulutuspaikalla heti koulutuksen jälkeen, mikäli ryhmäkoko on vähintään 10 osallistujaa). Mikäli olette kiinnostuneita ADR- koulutuksesta henkilöstöllenne, niin ottakaa meihin yhteyttä, niin pyrimme järjestämään koulutuksen mahdollisimman lähelle paikkakuntaanne.

Lisätietoja: Logisteam Oy sekä Tukes